do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Aktualności

Powiat Kłobucki dla dotkniętej wojną Ukrainy

06 Grudzień 2023
kategoria:
Aktualności

W ostatniej dekadzie listopada br. Powiat Kłobucki wspólnie z bawarskim Powiatem Hassberge, zrealizował kolejną dostawę pomocy humanitarnej do Mostisk na Ukrainie.
Powiat Hassberge oraz region Mostiska to jednostki lokalnego samorządu niemieckiego i ukraińskiego, z którymi Powiat Kłobucki podpisał umowy o współpracy. Rada Powiatu Kłobuckiego stosownymi uchwałami, zatwierdziła umowy, które zostały uzgodnione między Starostwami Powiatowymi w Kłobucku i w Hassfurcie oraz między naszym Starostwem a Urzędem Miasta w Mostiskach. Aktualne umowy nadzorowali i podpisali były Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Starosta Powiatu Hassberge Wilhelm Schneider oraz Burmistrz miasta Mostiska Miroslava Pelts.
Właśnie w gronie tych trzech osób, po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, z inicjatywy aktualnego posła Henryka Kiepury oraz przy osobistym zaangażowaniu Starosty Wilhelma Schneidera i jego pełnomocnika Stephana Kolcka, samorządy rozpoczęły współdziałanie w celu pomocy dotkniętym wojną, przyjaciołom z Ukrainy.
Współpraca w tej kwestii, jest przez Powiat Kłobucki, w dalszym ciągu realizowana, przez Starostę Zdzisławę Kall, po zmianach w składzie Zarządu Powiatu.     
Kilkanaście dni temu 23 listopada miała początek, ostatnia z akcji pomocowych. Była ona możliwa, dzięki uzyskaniu przez Powiat Hassberge, dotacji w projekcie, o który aplikował on w konkursie rozpisanym przez federalny rząd Niemiec. Dotacja dla ukraińskiej strony, w projekcie w którym Powiat Hassberge wpisał jako swego partnera Powiat Kłobucki, wyniosła 130 000 Euro. Partner ukraińskie wybierał w ramach tej kwoty określoną pomoc rzeczową. Miasto Mostiska wybrało specjalistyczny samochód Iveco z wysięgnikiem (gondolą) do prac na wysokości oraz koparko-ładowarkę.
W konwoju z samochodem Iveco, udała się na Ukrainę delegacja z Hassberge na czele ze Starostą W.Schneiderem i Marcusem Froehlichem Naczelnikiem Wydz.Organizacyjnego Starostwa Hassberge oraz delegacja Powiatu Kłobuckiego, Członkiem Zarządu Powiatu Mariuszem Mandatem. Starostwo Powiatowe w Kłobucku odpowiadało za kwestie organizacyjne, podczas przejazdu konwoju przez Polskę i przejście graniczne z Ukrainą. Szczęśliwie przejazd z pomocą humanitarną, odbył się bez perturbacji mimo aktualnych problemów na granicy.
Na zakończenie konwoju jego niemieccy i polscy uczestnicy, spotkali się na uroczystym śniadaniu w Kłobucku, zorganizowanym przez stronę polską.
Uczestniczyli w nim m.in. poseł Henryk Kiepura, Starosta Zdzisława Kall, Wicestarosta Aneta Kiepura oraz Członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Nowak i Mariusz Mandat.
Pomoc humanitarna dla Ukrainy to bodaj, najważniejsza aktualnie treść, współpracy międzynarodowej Powiatu Kłobuckiego wynikającej z istniejących porozumień i umów.