do góry
ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!
Strona główna Aktualności

Pomoc udzielana Przedsiębiorcom z powiatu kłobuckiego

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności

Ogłoszony na terytorium Polski w 2020 r. stan epidemiczny wpływa w sposób istotny  na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje  Powiat Kłobucki wspiera przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu w ramach posiadanych możliwości i środków Tarczy Antykryzysowej.

 

PUP w Kłobucku w ramach prowadzonych naborów na poszczególne formy wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców,  samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych do chwili obecnej łącznie wypłacił pomoc finansową w kwocie 41,6 mln zł
w następujących obszarach:

 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników oraz organizacji pozarządowych:

 • Ilość złożonych wniosków: 4482
  Ilość rozpatrzonych wniosków: 4479
  Kwota wypłaconych środków: 21.423.336,32 zł

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:

 • Ilość złożonych wniosków: 842
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 842
 • Kwota wypłaconych środków: 4.298.700,00 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:

 • Ilość złożonych wniosków: 598
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 598
 • Kwota wypłaconych środków po uwzględnieniu zwrotów: 9.945.906,81 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych:

 • Ilość złożonych wniosków: 9
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 9
 • Kwota wypłaconych środków: 36.605,36 zł

Wnioski w ramach w/w zadań można było składać w terminie do dnia 10.06.2021 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawana na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (nabór zakończony 31.01.2021 r.)

 • Ilość złożonych wniosków: 213
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 213
 • Kwota wypłaconych środków: 925.000,00 zł

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawane na podstawie rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
(wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31.08.2021 r.)

 • Ilość złożonych wniosków: 1062
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 1062
 • Kwota wypłaconych środków: 4.930.000,00 zł

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne (wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 30.09.2021 r.).

 • Ilość złożonych wniosków: 0
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 0
 • Kwota wypłaconych środków: 0,00 zł

Aktualnie PUP w Kłobucku na bieżąco weryfikuje wnioski mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców ubiegających się o dotacje określonych branż. Rozliczane są również umowy w ramach Tarczy Antykryzysowej w zakresie spełnienia zawartych w nich warunków.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oprócz realizacji zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje wsparciem przedsiębiorców i umożliwia powstawanie nowych firm realizując zadania w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.