do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Pomoc udzielana Przedsiębiorcom z powiatu kłobuckiego w czasie epidemii

23 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny  na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje  Powiat Kłobucki wspiera przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu w ramach posiadanych możliwości i środków Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizuje szereg form wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, które przeznaczone są zarówno na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego niemal natychmiast w urzędzie pracy uruchomiono dwie skrzynki podawcze urzędu oraz infolinię pracującą od 7.00 do 20.00 do obsługi Tarczy Antykryzysowej. Wnioski przedsiębiorców o pomoc finansową są przyjmowane od początku pandemii w wersji elektronicznej i papierowej. Na stronie Urzędu udostępniony został zrealizowany przez PUP film instruktażowy jak poprawnie należy  wypełnić wniosek i skompletować załączniki do „mikropożyczki”. Urząd nie wydaje negatywnej decyzji o ile wniosek kwalifikuje się do poprawy. Pracodawcy zapraszani są do PUP w celu uzupełnienia wniosków składanych w wersji papierowej. Wnioski składane elektronicznie poprzez e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym obsługiwane są elektronicznie.

PUP w Kłobucku w ramach naborów, które prowadzone są w sposób ciągły na poszczególne formy wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych do chwili obecnej łącznie wypłacił pomoc finansową w kwocie 16 mln zł w następujących obszarach:

 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników:

 • Ilość złożonych wniosków: 3131
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 2965
 • Kwota wypłaconych środków: 13.907.300,00 zł

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:

 • Ilość złożonych wniosków: 374
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 337
 • Kwota wypłaconych środków: 1.304.680,00 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców:

 • Ilość złożonych wniosków: 298
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 133
 • Kwota wypłaconych środków: 809.707,12 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych:

 • Ilość złożonych wniosków: 2
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 2
 • Kwota wypłaconych środków: 1.020,81 zł

Aktualnie PUP w Kłobucku weryfikuje ogrom wniosków przedsiębiorców o pomoc finansową w różnych obszarach działalności w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oprócz realizacji zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje wsparciem przedsiębiorców i umożliwia powstawanie nowych firm realizując szereg zadań w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.