do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Podpisano umowę o przyznanie stypendium studentce uczelni medycznej kierunku lekarskiego

24 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu 24 września 2021 roku Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Członek Zarządu Maciej Biernacki podpisali umowę o przyznanie stypendium studentce uczelni medycznej kierunku lekarskiego z przyszłym lekarzem.

Studentka będzie otrzymywała pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów studiów w systemie miesięcznym w wysokości 2.200,00 zł brutto.

Stypendium przyznano na okres 12 miesięcy.

Studentka zobowiązała się, że po zakończeniu studiów i w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu będzie pracować w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przez czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium przyznano w oparciu o postanowienia uchwały Nr 95/XII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie stypendium przyznawanego studentom uczelni medycznych kierunku lekarskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4570 z dnia 8 czerwca 2020 roku) oraz na podstawie uchwały Nr 667/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.

Informacja o programie stypendialnym ukazała się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz wyższych uczelni medycznych naszego kraju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał do 10 września 2021 roku, następnie wniosek rozpatrywała komisja powołana przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

Zarządu Powiatu Kłobuckiego ma nadzieję, że program stypendialny przyczyni się do uzupełnienia braków kadrowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz zachęci młodych ludzi do związania swojej ścieżki zawodowej z powiatem kłobuckim.