do góry
ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim ikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Podpisanie umowy dot. przebudowy drogi powiatowej Parzymiechy - Giętkowizna

11 Czerwiec 2015
kategoria:
Aktualności

W dniu 10 czerwca br. w Starostwie Powiatowym Starosta Henryk Kiepura podpisał umowę dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2,605 km wraz z renowacją istniejących rowów przydrożnych i uzupełnieniem przepustów pod zjazdami.

Proces wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe zakończył się podpisaniem umowy o wartości 1 383,020,01 zł.
Spośród sześciu złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą złożoną przez firmę „DROG-BUD” Sp. z o.o.
z Lubojenki.

Umowę w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisali także: Maciej Biernacki – Wicestarosta, Tomasz Kędzior – Wiceprezes Zarządu i Stefan Bednarek – Członek Zarządu firmy „DROG-BUD”.
Planowany termin zakończenia – 30 październik 2015r.

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z którego to Programu Starostwo Powiatowe pozyskało środki na dofinansowanie tej inwestycji.