do góry
ikonaFILM - Szkoły Powiatu KłobuckiegoikonaFILM - Matury w powiecie klobuckim
Strona główna Aktualności

Piąta Zielona Pracownia w Powiecie Kłobuckim

07 Maj 2019
kategoria:
Aktualności

Dnia 26 marca 2019 roku Powiat Kłobucki złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania na utworzenie Zielonej Pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku pn. „LABORATORIUM NATURY”.

Projekt został pozytywnie oceniony i już w niedługim czasie uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w nowoczesnej ekopracowni.

Głównym celem utworzenia w pełni wyposażonej pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku jest poprawa warunków nauczania biologii, chemii, przyrody i geografii, która umożliwi:

  • upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie postaw proekologicznych – szacunku i właściwej postawy wobec przyrody,
  • podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu,
  • rozwijanie zainteresowań i pasji przyrodniczych uczniów,
  • podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia,
  • kształtowanie postaw i zasad promujących zdrowy tryb życia,
  • wykształcenie kreatywnego absolwenta podejmującego się różnorodnych działań na rzecz środowiska,
  • podniesienie konkurencyjności absolwentów w uczelniach wyższych na kierunkach przyrodniczych,
  • wyposażenie absolwenta w umiejętności pomagające mu odnaleźć się na rynku pracy,

co z kolei przyczyni się do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Koszt całkowity projektu wyniesie 49 886 zł, w tym 12 386 zł Zarząd Powiatu Kłobuckiego zabezpieczył w budżecie na realizację w/w zadania. Z Wojewódzkiego Funduszu udało pozyskać się maksymalną kwotę dofinansowania, tj. 37 500 zł.

W tym roku na utworzenie 87 Zielonych Pracowni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 3 000 000 zł. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. „Zielona pracownia_projekt’2019”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno - fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.