do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku

03 Luty 2021
kategoria:
Aktualności
 

 

 

W Zakładzie Fizjoterapii w Kłobucku otwarto w dniu 2 lutego 2021 roku Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W otwarciu wziął udział Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Wicestarosta Zdzisława Kall,  Członkowie Zarządu Powiatu  Maciej Biernacki, Józef Borecki, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Kłobuckiego Marek Sawicki, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Joanna Maruszczyk,  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych lek. med. Katarzyna Gieracz-Majchrowska, Koordynator Projektu Urszula Pabiś, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku Patryk Tronina wraz z personelem medycznym.

Pacjenci z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku do dyspozycji mają pomieszczenia zmodernizowanego i rozbudowanego Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku powstał z myślą o seniorach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. DDOM stanowi formę opieki skierowanej do 60 osób (40 kobiet) powyżej 65 roku życia, niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku jest miejscem, w którym pacjenci mają zapewnioną właściwą opiekę oraz rehabilitację i rewalidację. Do dyspozycji pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku są m.in. urządzenie do suchego masażu wodnego, urządzenie do terapii falą uderzeniową, urządzenie do magnetoterapii, zestaw do ćwiczeń w obciążeniu, zestaw do krioterapii miejscowej. Całkowity koszt wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku: 273 846,16 .

Kwota całkowita pro­jektu: 1 284 791,74

Dofi­nan­sowanie pro­jektu: 1 194 856,00

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://zozklobuck.com.pl/832/dzienny-dom-opieki-medycznej-w-klobucku.html