do góry
ikonaProf. dr hab. Marian Zembala - "Nigdy nie zapominajcie o swojej małej ojczyźnie ..."ikonaPrezentacja możliwości szkół Powiatu KłobuckiegoikonaBrama odkażająca w Zespole Opieki Zdrowotnej w KłobuckuikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021ikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych

23 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.200,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria:

 1. do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów;
 2. w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
 3. został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany studentka/student.

Wniosek wraz z załącznikami, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, zainteresowani składają osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków, tj. w dniach od 1 lipca 2020 roku do 18 września 2020 roku.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim, tj. na V roku studiów;
 • oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 • zobowiązanie do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 25 września 2020 roku.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:

 1. przyznania stypendium;
 2. zasady jego wypłaty;
 3. okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty;
 4. okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem www.powiatklobucki.pl

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13 lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”

 

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 5.pdf 20-06-23 09:24 246.15KB pobierz plik: Załącznik nr 5.pdf
pdf Załącznik nr 4.pdf 20-06-23 09:24 186.41KB pobierz plik: Załącznik nr 4.pdf
pdf Załącznik nr 3.pdf 20-06-23 09:24 181.16KB pobierz plik: Załącznik nr 3.pdf
pdf Załącznik nr 2.pdf 20-06-23 09:23 179.19KB pobierz plik: Załącznik nr 2.pdf
pdf Załącznik nr 1.pdf 20-06-23 09:23 196.67KB pobierz plik: Załącznik nr 1.pdf
pdf Wniosek.pdf 20-06-23 09:23 241.95KB pobierz plik: Wniosek.pdf