do góry
Strona główna Aktualności

Nowoczesne techniki IT w Powiecie Kłobuckim

14 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności
 

We wtorek 14 marca, podczas narady przedstawicieli samorządów z naszego powiatu, zwołanej przez Starostę Kłobuckiego, podpisano umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla powiatu kłobuckiego. Umowę między Powiatem Kłobuckim a firmą T4B Sp. z o.o. z Warszawy, w imieniu Zarządu Powiatu podpisali Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Maciej Biernacki a w imieniu firmy T4B Członek Zarządu spółki, dyrektor Andrzej Oliński.

Podpisanie umowy było zwieńczeniem trwających ponad rok intensywnych prac przygotowawczych, prowadzonych przez pracowników Starostwa. To również zakończenie stosownego, nieograniczonego przetargu publicznego na realizację tego zadania, który został rozpisany przez Powiat Kłobucki.
Wartość podpisanej umowy to 3,995 mln zł. Powiat, uzyskał dofinansowanie w wysokości do 85% wartości kontraktu tj. do ok. 3,3 mln zł, z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pochodzących z funduszy unijnych. Szczegółowe Dokładne określenie wysokości dotacji nastąpi po zakończeniu wdrożenia. Środki na dotacje pozostają w dyspozycji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i właśnie Zarząd Województwa Śląskiego, pośród wszystkich projektów złożonych, z całego województwa i obejmujących cyfrowe usługi publiczne, najwyżej ocenił projekt ZSIP przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.              
Powiat Kłobucki jest liderem projektu, a przystąpiły do niego wszystkie gminy z terenu powiatu.
Wdrożenie obejmuje budowę elektronicznego/komputerowego systemu gromadzenia i zarządzania wszystkimi danymi z obszaru  geodezji, kartografii oraz lokalnej gospodarki przestrzennej, dostawę sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla pracowników wszystkich gmin i powiatu.             
ZSIP, po uruchomieniu, umożliwi mieszkańcom dostęp „on line” do lokalnych zasobów informacji przestrzennej w tym m.in. do map geodezyjnych i kartograficznych, planów zagospodarowania przestrzennego itp. Pozwoli też mieszkańcom na korespondencję z urzędami, składanie wniosków o udostępnienie danych (np. wspomnianych wyżej map) oraz  dokonanie stosownej opłaty. Warunkiem niezbędnym do uzyskania niektórych usług w ramach ZSIP, podobnie jak w przypadku innych urzędowych e-usług w Polsce, będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego lub tzw. profilu zaufanego, których uzyskanie można porównać do jednorazowej rejestracji zainteresowanego. Starosta Henryk Kiepura podziękował uczestniczącym w naradzie wójtom za współpracę przy realizacji projektu.