do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Nowe zasady obsługi bezpośredniej interesantów w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

15 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności

W Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w budynku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, obowiązują nowe zasady obsługi mieszkańców.

W związku z decyzją Izby Skarbowej w Katowicach, która jest właścicielem budynku, o częściowym otwarciu Urzędu Skarbowego w Kłobucku dla petentów, stała się również możliwa bezpośrednia obsługa zainteresowanych osób w Starostwie.

Zasady limitowanej obsługi bezpośredniej mieszkańców, z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz wskazań dotyczących ochrony osobistej, właściwej dla stanu epidemii COVID-19, są następujące:
W urzędzie przywraca się obsługę osób, zainteresowanych załatwieniem sprawy, w wyznaczonych komórkach i pokojach należących do niżej wymienionych wydziałów Starostwa:

  • w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru (w tym w komórkach stanowisku ewidencji gruntów i budynków, na stanowisku  sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz obsługi geodetów)
  • w  Wydziale Architektury i Budownictwa
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
  • w Wydziale Organizacyjnym (w tym w Kancelarii Starostwa).

Osoby obsługiwane, które winny mieć zasłonięte usta i nos, będą pobierać na portierni urzędu "numerki” będące przepustkami upoważaniającymi do udania się, do wybranej komórki urzędu. Kolejna osoba będzie mogła wejść, po zwrocie "numeru" na portiernię, przez osobę już obsłużoną i opuszczającą urząd.    

Zachęcamy, do wcześniejszych uzgodnień z urzędem w kontaktach telefonicznych lub korespondencji elektronicznej.

Przypominamy o bezwzględnym nakazie zasłaniania ust i nosa.