do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Nagrody sportowe 2020

19 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Uchwałą Nr 673/2021 z dnia 19 maja 2021 roku Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyznał
nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w 2020
roku.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za znaczące osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym   międzynarodowym,   krajowym   lub   wojewódzkim   w   roku   poprzedzającym
przyznanie nagrody lub wyróżnienia.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa uchwała Nr 101/XIII/2016
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe
oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
W roku bieżącym uhonorowani zostali:

Lp.

Imię i nazwisko osoby nagrodzonej/wyróżnionej

 

Rodzaj nagrody/wyróżnienia

Wysokość nagrody/forma

1.

Maciej Frydrych

nagroda finansowa

200 zł

2.

Agnieszka Tkacz

nagroda finansowa

200 zł

3

Piotr Zander

nagroda finansowa

200 zł

4.

Stefania Macherzyńska

nagroda finansowa

200 zł

5.

Zofia Cichoń

nagroda finansowa

200 zł

6.

Maja Telęga

nagroda finansowa

200 zł

7.

Paweł Telenga

nagroda finansowa

200 zł

8.

Maksymilian Wacowski

nagroda finansowa

200 zł

9.

Julia Mostowska

nagroda finansowa

200 zł

10.

Mateusz Jaskuła

nagroda finansowa

200 zł

11.

Dominik Jaskuła

nagroda finansowa

200 zł

12.

Antoni Wacowski

nagroda finansowa

200 zł

13.

Agata Tomska

nagroda finansowa

200 zł

14.

Dominika Noga

nagroda finansowa

100 zł

15.

Antonina Kwiędacz

nagroda finansowa

100 zł

16.

Alicja Gruca

nagroda finansowa

100 zł

17.

Artur Osuchowski

wyróżnienie

statuetka

18.

Karolina Górecka

wyróżnienie

statuetka

19.

Piotr Telenga

wyróżnienie

statuetka

20.

Stanisław Wrzesiński

wyróżnienie

statuetka

21.

Sławomir Jasuła

wyróżnienie

statuetka

22.

Grzegorz Garbaciak

wyróżnienie

statuetka