do góry
Strona główna Aktualności

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

08 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

W poniedziałek 6 marca w częstochowskim klasztorze na Jasnej Górze spotkali się delegaci samorządów powiatowych z całego kraju. Obrady rozpoczęła msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dra Wacława Depo.

Nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli powiatów zwołano, w związku z pytaniami mnożącymi się w środowiskach samorządowych, dotyczącymi wprowadzanych i przygotowywanych przez rząd zmian legislacyjnych. Obejmują one wiele obszarów, ustawowych działań samorządów powiatowych, m.in. ochrony zdrowia, transportu publicznego, systemu oświaty i edukacji na szczeblu ponadgimnazjalnym czy publicznych służb zatrudnienia. W trakcie obrad poruszono liczne zagrożenia skutecznej realizacji zadań, aktualnie realizowanych przez samorządy, ważnych dla małych i lokalnych społeczności. Obawy takie budzi, dokonujący się powrót do centralizacji państwa oraz odejście od modelu ustrojowego „Rzeczpospolitej Samorządnej”. Wystarczy wspomnieć tylko budzącą wiele kontrowersji reformę oświaty czy planowaną, całkowitą przebudowę systemu ochrony zdrowia. Niosą one potencjalne zagrożenie zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych, małych społeczności.  Zdaniem wielu ośrodków analitycznych, w wyniku zmian wprowadzanych w szkolnictwie, pracę może stracić nawet kilka tysięcy nauczycieli a reforma ochrony zdrowia, spowodować może zamknięcie nawet kilkuset szpitali w Polsce, ze wszystkimi możliwymi następstwami tego faktu.

Te i kilka innych kwestii, znalazły odzwierciedlenie w wystąpieniach uczestników plenarnych obrad zgromadzenia – zarówno delegatów jak i zaproszonych gości.

W obradach prowadzonych przez Ludwika Węgrzyna Starostę Bocheńskiego i Prezesa Zarządu ZPP,  prócz kilkuset Starostów z całej Polski, uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz Przewodniczący Parlamentarnego Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prezes PSL, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Piotr Zgorzelski Z-ca Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie.

Starosta Kłobucki Henryk Kiepura reprezentujący Powiat Kłobucki, przedstawił w trakcie obrad, projekt stanowiska upamiętniającego 20 rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.