do góry
ikona Hala Sportowa Powiatu Kłobuckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku została otwarta 7 grudnia 2022 r.ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim
Strona główna Aktualności

MON dofinansowało utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

11 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

 

Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizacje zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Powiat Kłobucki otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 134 300,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 29 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, a Powiatem Kłobuckim w sprawie udzielenia dotacji celowej na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. ks. Ignacego Skorupki 46.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 170 000,00 zł. Powiat Kłobucki, na podstawie złożonej oferty,  otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 134 300,00 zł (79% kosztów zadania). Wkład własny Powiatu na realizację zadania wyniósł  35 700,00 zł (21% kosztów zadania). 

31 grudnia 2022 roku upłynął termin realizacji zadania  a w bieżącym miesiącu wirtualna strzelnica zostanie oddana do użytku.

Wirtualna strzelnica powstała w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. “Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

W ramach zrealizowanego zadania „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku dostosowano oraz wyposażono pomieszczenie, w którym użytkowany będzie system szkolno-treningowy „POJEDYNEK”.

Strzelnica wirtualna będzie służyła nauce i doskonaleniu umiejętności strzeleckich w szkołach,  które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Będzie służyła między innymi uczniom klas mundurowych z powiatu kłobuckiego a także członkom organizacji proobronnych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią.

Strzelnica stanowi kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy umożliwiający prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla czterech osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków oraz pistoletów (laserowych symulatorów broni). Pomieszczenie, w którym usytuowana jest strzelnica wyposażono dodatkowo w ekran elektryczny projekcyjny, szafę metalową do przechowywania sprzętu, w tym replik broni oraz zestaw mat strzeleckich wojskowych.

Sercem strzelnicy są laserowe symulatory – repliki czterech karabinków i czterech pistoletów działających w systemie VR – rzeczywistości wirtualnej. Uczestnicy zajęć będą mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, ćwiczyć według różnych scenariuszy, z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, także przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności. Dzięki temu uczniowie klas mundurowych utrwalą prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do realiów użycia broni palnej, natomiast inni chętni będą mogli przekonać się o atrakcyjności sportu strzeleckiego.

Wkrótce nastąpi uroczyste otwarcie strzelnicy z udziałem Starosty Kłobuckiego Pana Henryka Kiepury.