do góry
Strona główna Aktualności

Lekcja patriotyzmu prowadzona przez Weteranów

23 Październik 2017
kategoria:
Aktualności
 

W środę 18 października 2017r. w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie edukacyjne. Było to spotkanie młodzieży kłobuckich szkół ponadgimnazjalnych z weteranami misji zagranicznych Wojska Polskiego. Tematem wiodącym spotkania był udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

Spotkanie składało się z 3 części, z czego pierwsze dwie dotyczyły bezpośrednio historii polskich misji wojskowych, prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO, czy w ramach działań OBWE. Spotkanie to, zorganizowane przez wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności ośrodki, jak Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, osiągnęło swój sukces, już to dzięki bardzo dobrze poprowadzonemu wykładowi, który, co szczególnie warte podkreślenia, zawierał wszelkie metody aktywizujące uczniów, proponując ciekawą i pełną ekspresji narrację prowadzącego wykład p. Andrzeja Korusa, jak i świetnie przygotowaną prezentację multimedialną na ten temat.

Nie bez znaczenia okazało się przygotowanie sali gimnastycznej, w której impreza się odbyła. Dzięki jej całkowitemu zaciemnieniu i dobremu nagłośnieniu, wiele bodźców z materiału przekazywanego uczniom, docierało do nich w formie bardziej wzmocnionej, lepiej zapadającej w pamięć.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się krótkie konkursy wiedzy, które przeprowadzano wśród młodzieży. Serie szybkich pytań za każdym razem były nagradzane wartościowymi nagrodami, a sam fakt, że zapytany mógł konsultować się z kolegami powodowała większą aktywność wszystkich zebranych.

Prelegent, w swym wystąpieniu, zapoznał uczniów z tradycjami Wojska Polskiego, zwracając szczególną uwagę na nauczanie patriotyzmu przez weteranów wojen i zrywów narodowych w poprzednich stuleciach. Następnie połączył te tradycję z propagowaniem postaw proobronnych i patriotycznych.

Prelekcja była świetną nauką patriotyzmu, budowanego na najlepszej polskiej tradycji i przekazywaną przez samych weteranów, w osobie prowadzącego. Sama tematyka pogadanki idealnie wpisuje się w materiał realizowany na takich przedmiotach, jak edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie. Ogromną zaletą była jednak forma, w jakiej ta wiedza została młodzieży przekazana.

W treść tego wykładu idealnie wpisało się także wystąpienie majora Andrzeja Kowalskiego – szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, który przybliżył kłobuckiej młodzieży, szczególnie uczniom klas mundurowych, zasady służby w Wojsku Polskim i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dla wielu młodych ludzi  wybranie tego typu drogi życiowej mogłoby być ukoronowaniem ich pasji i właściwym sposobem na życie.

Całość imprezy zakończył krótka prelekcja sierżanta sztabowego Kamila Raczyńskiego oraz aspiranta Mariusza Gawlika - funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w  Kłobucku, na temat bezpieczeństwa na drodze i zagrożeń wynikających z użytkowania pojazdów przez uczniów, którzy, jako kierowcy, stawiają swoje pierwsze kroki w ruchu drogowym. Bardzo pouczający materiał filmowy, jaki zaprezentowali kłobuccy policjanci przemówił do młodzieży o wiele lepiej, niż teoretyczne rozważania na ten temat, z jakimi młodzi ludzie spotykają się na lekcjach wychowawczych, czy zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Całość imprezy pod względem merytorycznym należy ocenić bardzo wysoko, zwłaszcza sposób i forma podawanej wiedzy były na tyle atrakcyjne wśród młodzieży, iż warte są naśladowania w przyszłości.

W spotkaniu, oprócz nauczycieli i młodzieży kłobuckich szkół ponadgimnazjalnych, wzięło udział wielu zaproszonych gości:  kombatanci, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kłobucku, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, Straży Pożarnej oraz  przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku.

Spotkanie to efekt współpracy Starosty oraz podpułkownika Adriana Klimka - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie.