do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Aktualności

Kwalifikacja wojskowa

05 Luty 2024
kategoria:
Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa w 2024 roku odbędzie się  w dniach od  1 lutego do 30 kwietnia 2024 br.  na terenie województwa i całego kraju.

Na  terenie  powiatu  kłobuckiego  kwalifikacja wojskowa a zarazem działalność  Powiatowej Komisji Lekarskiej rozpocznie się w dniu 26 lutego i trwać będzie do 20 marca 2024r. Do kwalifikacji wojskowej wzywani  są mężczyźni urodzeni w roku 2005, oraz urodzeni w latach 2000-2004, którzy dotąd nie stawili się do na kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywane są kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2023-2024 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz  na  kierunkach psychologicznych

Powiatowa   Komisja  Lekarska  dla  Powiatu  Kłobuckiego  działać będzie od poniedziałku do piątku w Kłobucku  przy ul Sportowej  14 (budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ) w godz. od 9.00 do 16.00  w dniach  od 26 lutego  do 20 marca 2024r.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty lub inny dowód pozwalający ustalić tożsamość, dokumenty lekarskie dotyczące stanu  zdrowia,  szefowi wojskowego centrum rekrutacji dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed Wójtem lub Burmistrzem i Powiatową Komisją Lekarską  oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.