do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Krzepickie Liceum bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

21 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności

Starosta Kłobucki Henryk Kiepura oraz Członek Zarządu Powiatu Maciej Biernacki, podpisali 21 lipca br. w Katowicach umowę z pełnomocnikami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Dyrektorem Śląskiego Oddziału PFRON – Janem Wrońskim oraz Teresą Saczuk.

Zgodnie z umową PFRON dofinansuje ze swych środków, zakup schodołazu w powiatowym Zespole Szkół w Krzepicach. Dotacją pozyskaną przez Starostwo Powiatowe  we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, można będzie dofinansować zadanie do poziomu 55% całkowitych kosztów.

Realizowane zadanie ma na celu poprawę dostępności, poprzez likwidację barier architektonicznych, w ramach programu wyrównania różnic między regionami.             

Termin wykonania zadania to 15 września 2021 roku.

Krzepickie Liceum bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

21 lipiec 2021 2 zdjęć