do góry
Strona główna Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej

13 Kwiecień 2017
kategoria:
Aktualności
 

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu pierwszych naborów, pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z pierwszym dniem marca została powołana Grupa Robocza w składzie: Maciej Buchliński – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR.

Zadaniem Grupy było zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 r.

Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mejlowo na adres lub złożyć osobiście w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska w Kłobucku przy ul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach wyboru projektów.

http://www.lgd-klobuck.pl/77/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-w-lsr-i-kryteriach-wyboru-projektow-stanowisko-grupy-roboczej.html