do góry
Strona główna Aktualności

Kolejna inwestycja w krzepickim liceum

04 Styczeń 2018
kategoria:
Aktualności

Od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowaniu zadania poprawiającego stan naszej bazy turystycznej, samorząd Powiatu Kłobuckiego zainaugurował działania inwestycyjne w bieżącym roku.

Pełna wartość robót realizowanych w przedsięwzięciu pn. Odnowienie ciągów pieszo-jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach, ul Ryły 26, w ramach projektu „Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym” wyniesie ponad 339 000  zł. Pomoc ze środków PROW na lata 2014-2020, dysponowanych przez samorząd województwa, pokryje 63,63% planowanych wydatków tj. prawie 216 000 zł. Pozostałe koszty zadania, zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Umowę ze strony Powiatu podpisali w Katowicach, Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna Kurowska.