do góry
ikonaInformujemy, że w dniach 24.11.2023 r. - 01.12.2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny
Strona główna Aktualności

"Jest w orkiestrach dętych wielka siła"

28 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

W roku bieżącym partnerem Starostwa Powiatowego przy organizacji XXIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w dniu 26 czerwca 2022 roku była Gmina Wręczyca Wielka oraz tradycyjnie Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłobucku.

W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło 8 orkiestr z terenu powiatu kłobuckiego:  

  • Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą z kapelmistrzem Wojciechem Pompką,
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta  OSP Krzepice z kapelmistrzem Miłoszem Janikiem,
  • Orkiestra Dęta OSP Złochowice z kapelmistrzem Miłoszem Janikiem,
  • Orkiestra Dęta Gminy Przystajń z kapelmistrzem Tomaszem Dulskim,
  • Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej z kapelmistrzem Bartłomiejem Piętą,
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki z kapelmistrzem Bogdanem Krzakiem,
  • Orkiestra Dęta OSP Miedźno z kapelmistrzem Miłoszem Janikiem,
  • Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z kapelmistrzem Łukaszem Kędziorą.

Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr dętych na trasie: Kościół p.w. św. Mikołaja
w Truskolasach – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Truskolasach, gdzie na inaugurację Przeglądu orkiestry wykonały wspólne utwór „Orkiestry dęte” pod batutą kapelmistrza Bartłomieja Pięty. Odegrane zostało również uroczyste „Sto lat” dla wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - Pana Andrzeja Kały z okazji przejścia na emeryturę. Dyrektorowi złożone zostały życzenia i podziękowania za współpracę oraz wręczono kwiaty.

Oficjalnego otwarcia XXIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych dokonali: Henryk Kiepura Starosta Kłobucki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wójt Gminy Wręczycy Wielkiej – Tomasz Osiński. Prezentacji orkiestr dętych przysłuchiwali się eksperci: Mariusz Dziubek, Zbigniew Adamski i Tomasz Doliński.        

W kategorii przemarsz, oceniano brzmienie orkiestry w marszu, równość kroku i tempo.
Z kolei w występie scenicznym, brano pod uwagę m.in. dobór repertuaru, interpretację, dynamikę, tempo i rytm.           

W kategorii przemarsz: I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego  zdobyła Orkiestra Dęta  OSP Ostrowy nad Okszą, II miejsce i puchar Wójta Gminy Wręczyca Wielka zdobyła Orkiestra Dęta OSP w Miedźnie, a III miejsce i puchar prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zajączki.

W kategorii występ sceniczny:  I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła  Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Krzepicach, pod batutą Miłosza Janika, II miejsce i puchar Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej Tomasza Osińskiego zdobyła Orkiestra Dęta  OSP Ostrowy nad Okszą z kapelmistrzem Wojciechem Pompką, a III miejsce i puchar Wicestarosty pani Zdzisławy Kall zdobyła Orkiestra Dęta OSP w Miedźnie, którą prowadził kapelmistrz Miłosz Janik.

Publiczność, swoją nagrodę przyznała  Orkiestrze Dętej OSP Krzepice i kapelmistrzowi Miłoszowi Janikowi.

Jak co roku organizatorzy uhonorowali również nagrodą najmłodszego uczestnika przeglądu – w tym roku była to Lena Sendal z Orkiestry Dętej Gminy Przystajń oraz najstarszego uczestnika, którym był Maciej Stasiński z Orkiestry Dętej OSP Miedźno.

Podczas Przeglądu wręczono także nagrody w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym TPD „Namaluj swój świat – niebieski, żółty …” dla uczestników z Polski i Ukrainy. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Kłobuckiego Pana Henryka Kiepury i Prezesa Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Katowicach Pana Jana Wiesiołka. Patronat artystyczny nad konkursem objęła Pani Anna Żyła – Prezes Oddziału Miejskiego TPD w Częstochowie.

Przysłuchujący się orkiestrom eksperci skierowali słowa uznania i podziękowanie do kapelmistrzów, za profesjonalne przygotowanie orkiestr oraz dla wszystkich sympatyków orkiestr, którzy licznie zgromadzili się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach. Na widowni przeglądu byli m.in.: Wicestarosta Zdzisława Kall, Członek  Zarządu Powiatu Kłobuckiego Józef Borecki, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu kłobuckiego, radni powiatowi i gminni oraz wielu innym znamienitych gości.

Wszyscy uczestnicy XXIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Truskolasy 2022 otrzymali pamiątkowe  dyplomy, medale, nagrody finansowe, czeki oraz statuetki, natomiast laureaci Przeglądu otrzymali okazałe puchary.

"Jest w orkiestrach dętych wielka siła"

28 czerwiec 2022 70 zdjęć
  • 1
  • 2