do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

28 Styczeń 2015
kategoria:
Aktualności

W dniu 4 lutego 2015 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie
 13. Stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska".
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Zakończenie IV Sesji Rady Powiatu.