do góry
Strona główna Aktualności

I Powiatowy Konkurs Wiedzy „Przyroda Powiatu Kłobuckiego” już za nami

29 Maj 2018
kategoria:
Aktualności
 

W Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 25 maja 2018 roku odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy „Przyroda Powiatu Kłobuckiego” dla uczniów szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego.

Współorganizatorami konkursu byli: Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kłobucku oraz Nadleśnictwo Kłobuck.

Celem konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat występujących form i sposobów ochrony przyrody na terenie naszego powiatu, a także zachęcenie uczniów do samodzielnego poznawania przyrody.

Konkurs przebiegał w 2 etapach: I etap był częścią teoretyczną – uczniowie rozwiązywali zróżnicowany test komputerowy obejmujący 30 pytań, II etap to część praktyczna – rozpoznawanie na zdjęciach 15 „osobliwości przyrodniczych powiatu kłobuckiego” – roślin, zwierząt, obszarów chronionych.

W zmaganiach konkursowych w kategorii szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi wzięło udział 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Opatowa, Wręczycy Wielkiej, Panek, Zawad, Rębielic Królewskich oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 12 uczniów reprezentowało: Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół w Krzepicach i III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Małgorzata Chłąd (ZO LOP Częstochowa), członkowie: Krystyna Tukaj (SP we Wręczycy Wielkiej), Tomasz Paciepnik (Nadleśnictwo Kłobuck), Małgorzata Wróbel (SP w Opatowie), Anna Krawczyk (SP w Pankach), Barbara Pośpiech (ZS w Krzepicach), Mariusz Olszewski (Nadleśnictwo Kłobuck) ustaliła wyniki  konkursu w kategorii indywidualnej uczniów oraz drużynowej szkół:

  • Szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi w klasyfikacji indywidualnej uczniów:

I miejsce – Klaudia Reginiec (Szkoła Podstawowa w Zawadach)

II miejsce – Kinga Krawczyk (Szkoła Podstawowa w Pankach)

III miejsce – Wiktoria Pytel - Baran (Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku)

Wyróżnienia:  Emilia Popa i Karolina Parkitna ze Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej.

  • Szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi w klasyfikacji drużynowej szkół:

I miejsce – Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zawadach

  • Szkoły ponadgimnazjalne w klasyfikacji indywidualnej uczniów:

I miejsce – Błażej Krawiec (III LO im. K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku)

II miejsce – Paulina Bogacz (III LO K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku)

III miejsce – Paulina Pytel  (III LO K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku)

Wyróżnienia:  Julia Kuc  (Zespół Szkół w Krzepicach), Martyna Lesik (III LO im. K. Kosińskiego w Kłobucku)

  • Szkoły ponadgimnazjalne w kategorii drużynowej szkół: 

I miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im .K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

II miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Zespół Szkół w Krzepicach

Ufundowane przez Nadleśnictwo Kłobuck, Starostwo Powiatowe w Kłobucku  i Ligę Ochrony Przyrody o/Kłobuck nagrody wręczyli: Joanna Kulejewska - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku , Tomasz Paciepnik – prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kłobucku, Mariusz Olszewski – przedstawiciel  Nadleśnictwa Kłobuck oraz Katarzyna Ściebura – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku.

 

Należy stwierdzić,  iż takie miejsca jak np. rezerwat Dębowa Góra, Jaskinia Szachownica, Lasy nad Górną Liswartą, Załęczański Park Krajobrazowy czy Torfowisko w Dolinie Kocinki albo Jodły Lemańskie, są naszymi osobliwościami przyrodniczymi i zasługują na szczególną uwagę ze strony mieszkańców. Są to miejsca nam bliskie, znane ale również takie, o których tylko czasem słyszymy. Mimo, iż nie są to obiekty ani obszary znajdujące się na światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, to dla nas powinny stanowić taką wartość, gdyż tu mieszkamy i żyjemy. Dlatego szerzenie wiadomości o naszej przyrodzie i jej bogactwie jest naszym moralnym obowiązkiem a dbanie o zachowanie jej różnorodności jest koniecznością, by potomni również mogli upajać się jej pięknem, obcować z nią – przyrodą, by mogli tutaj odpoczywać od codziennego zgiełku i podziwiać jej uroki.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu z ramienia Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku - organizatora konkursu czuwali:  Joanna Foszner  i Michał Zych - nauczyciele biologii, Marek Tomza – nauczyciel informatyki i matematyki,  Adam Nowak – nauczyciel geografii.  Pokazy doświadczeń przyrodniczych dla uczniów oczekujących na wyniki konkursu przygotowała Małgorzata Spalik – nauczyciel chemii.