do góry
Strona główna Aktualności

Egzamin maturalny 2017

04 Maj 2017
kategoria:
Aktualności

W czwartek, 4 maja br. o godz. 9:00 aż 277 absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z terenu powiatu kłobuckiego przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki oraz wybranego ‎języka obcego. Zastępuje on również wstępny egzamin do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja, w tym:

  1. część pisemna – od 4 do 24 maja
  2. część ustna – od 4 do 26 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W maju 2017 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach „starej” i „nowej”. Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.

Trzymamy za Was wszystkich kciuki!