do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku

04 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności
 

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku pojawią się kolejne pozytywne zmiany.
W ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego został przygotowany i złożony wniosek przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku. W ramach ogłoszonego konkursu zgłoszonych zostało 67 wniosków, a wybranych do dofinansowania w zakresie tworzenia i funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Medycznej 8 wniosków, w tym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na 3 miejscu z sumą punktów 45,5 (max. 60 punktów).

Wartość projektu: 1 284 791,47 zł
Kwota dofinansowania: 1 194 856,06 zł

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.11.2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na przełomie miesiąca października/listopada 2020 roku rozpocznie rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku dla osób niesamodzielnych +65 roku życia, w tym starszych z powiatu kłobuckiego. 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc opieki medycznej dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia wymaga ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.  W sumie uczestnikami projektu będzie 60 osób niesamodzielnych. Korzystanie ze świadczeń w DDOM będzie całkowicie bezpłatne. Długość pobytu pacjenta w DDOM zostanie ustalona indywidualnie przez wykwalifikowany Zespół Terapeutyczny składający się min. z lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Nie będzie on jednak krótszy niż 30 dni robocze i dłuższy niż 120 dni roboczych. Projekt zapewni: edukację zdrowotną, usprawnianie ruchowe, niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie, zapewnienie wyżywienia wraz z ograniczeniem bariery dojazdu – bezpłatny transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wsparciem zostaną objęci również opiekunowie osób niesamodzielnych. Zorganizowane zostaną 1-2 wizyty domowe, gdzie fizjoterapeuta poinstruuje, jak prowadzić ćwiczenia w warunkach domowych, doradzi jakie zmiany w przestrzeni należy wprowadzić, by ułatwić funkcjonowanie pacjentowi.