do góry
ikonaInformujemy, że w dniach 24.11.2023 r. - 01.12.2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny
Strona główna Aktualności

Darmowa pomoc prawna!

03 Styczeń 2017
kategoria:
Aktualności

W 2017 roku, na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje darmowa pomoc prawna w następujących lokalizacjach:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,
Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, pok. nr 11

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               1400 - 1800
Wtorek                      1400 - 1800
Środa                          1400 - 1800       
Czwartek                    1400 - 1800
Piątek                         1400 - 1800

Punkt w Gminie Lipie – Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu
ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               1200 - 1600
Wtorek                       1200 - 1600

Punkt w Gminie Krzepice – Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:
Środa                          1300 – 1700
Czwartek                    1200 - 1600
Piątek                         1200 - 1600

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20 pok. nr 2:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               1300 - 1700
Wtorek                       1000 - 1400
Środa                          1000 - 1400
Czwartek                    1300 - 1700
Piątek                          1000 - 1400


Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na: 

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.