do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa WarszawskaikonaZagrożenie koronawirusem w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Cud nad Wisłą - 100 rocznica Bitwy Warszawskiej

23 Październik 2020
kategoria:
Aktualności
 

W ramach projektu „Cud nad Wisłą - 100 rocznica Bitwy Warszawskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła w Węglowicach” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku przy dofinansowaniu Ministra Obrony Narodowej uczczona została 100 rocznica Bitwy Warszawskiej.

To bardzo ważne wydarzenie w dziejach historii Polski, które winno być utrwalane w świadomości młodego pokolenia. Kierując się tą myślą w dniu 8 października 2020 r. został zorganizowany Powiatowy konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzony w formie multimedialnej z wykorzystaniem aplikacji „Quzizz”. Na zaproszenie do udziału w konkursie licznie odpowiedziały szkoły z terenu Powiatu Kłobuckiego.

W kategorii szkół ponadpodstawowych udział wzięły:

 • Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku oraz Zespół Szkół w Krzepicach

W kategorii szkół podstawowych udział wzięły:

 • Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych, opiekun Izabela Ciapa
 • Szkoła Podstawowa w Złochowicach, opiekun Anna Musiał
 • Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym, opiekun Marcin Gładysz
 • Szkoła Podstawowa w Parzymiechach, opiekun Beata Bugaj
 • Szkoła Podstawowa w Rębielicach Królewskich, opiekun Bogdan Napieraj
 • Szkoła Podstawowa w Wąsoszu Górnym, opiekun Jolanta Kopyt
 • Szkoła Podstawowa w Krzepicach, opiekun Dorota Muszyńska
 • Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych, opiekun Magdalena Piśniak
 • Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich, opiekun Marcin Gładysz
 • Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach, opiekun Bogdan Napieraj
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku, opiekun Rafał Staśkiewicz
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku, opiekun Regina Siutaj-Berska
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, opiekun Bożena Zając
 • Szkoła Podstawowa w Kamyku, opiekun Mariusz Kasprzak
 • Szkoła Podstawowa w Łobodnie, opiekun Paweł Brdąkała
 • Szkoła Podstawowa w Pankach, opiekun Beata Krawczyk
 • Szkoła Podstawowa w Kulejach, opiekun Kinga Raczyńska
 • Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej, opiekun Iwona Wołyniec
 • Szkoła Podstawowa w Truskolasach, opiekun Ludmiła Pilecka
 • Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, opiekun Joanna Hamela-Oczek
 • Szkoła Podstawowa w Węglowicach, opiekun Patrycja Tokarz
 • Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Bieżeniu, opiekun Aneta Bryła
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, opiekun Agnieszka Góralczyk.

Dla wszystkich uczestników konkursów organizatorzy przygotowali upominki, natomiast 10 laureatów i 21 wyróżnionych otrzymało nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez reprezentującą Powiat Kłobucki - Zdzisławę Kall – Wicestarostę. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zorganizowana została wycieczka do Muzeum 303 w Napoleonie, która odbyła się w dniu 20 października 2020 r. Podczas pobytu dzieci i młodzież mieli okazję zwiedzić Muzeum oraz zapoznać się z jego bogatymi zbiorami liczącymi ponad 2 tysiące eksponatów, od początku istnienia lotnictwa aż do okresu współczesnego. Natomiast młodzi historycy oraz opiekunowie grup wzięli udział w bardzo interesującej lekcji historii.

Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorom Szkół, koordynatorom projektu, opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do konkursów oraz Komisji Konkursowej za zaangażowanie, profesjonalne i sprawne przeprowadzenie konkursów.

Szczególne podziękowania składamy Koordynatorom Konkursu, nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach – Pani Patrycji Tokarz i Panu Dariuszowi Błautowi oraz nauczycielom Zespołu Szkól nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku – Pani Aleksandrze Ciesielskiej, Panu Piotrowi Witkowskiemu i Pani Agnieszce Brzozowskiej.

Gratulujemy uczestnikom bardzo dobrych wyników oraz umiejętności obsługi nowoczesnych technologii tak przydatnych w obecnych czasach.