do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Bezpłatny program rehabilitacyjny dla mieszkańców powiatu kłobuckiego i okolic

08 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności
 

Trwa realizacja w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest kompleksowa rehabilitacja lecznicza przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku mieszkańców/nek powiatu kłobuckiego, lublinieckiego, częstochowskiego, Częstochowy w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, spełniających kryteria RPZ.

Główną grupę docelową etap I wsparcia w ramach projektu stanowią osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie powiatu kłobuckiego lub lublinieckiego lub częstochowskiego lub Częstochowy (które sąsiaduje z powiatem kłobuckim i jego mieszkańcy korzystają z usług Szpitala w Kłobucku) w wieku od 50 do 59 roku życia
w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022.

W ramach projektu 550 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach
z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. 

Kompleksową rehabilitacją leczniczą objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 mies. przed zgłoszeniem się do projektu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wyżej wymienionych jednostek chorobowych.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

  • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chor. w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do projektu;
  • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w proj.).

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ?

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 550 osób.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenie osobiste w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku, ul. 11 Listopada 11E, poprzez:
Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie).

Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY, KTÓRA UDZIELI INFORMACJI I WSKAZÓWEK:

Kierownik projektu – Anna Janas tel. 573 160 400

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

WARTOŚĆ PROJEKTU: 985 921,25 PLN