do góry
Strona główna Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

04 Lipiec 2017
kategoria:
Aktualności

Radni Powiatu Kłobuckiego, obradowali w piątek 30 czerwca na XXVI sesji Rady Powiatu. Miejscem kolejnej wyjazdowej sesji, była sala Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.

Najważniejszym punktem porządku obrad, było absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016. Radni, uchwalili  stosowną uchwałą udzielenie absolutorium dla Zarządu, który pracował w składzie:

  • Henryk Kiepura – Starosta
  • Maciej Biernacki – Wicestarosta
  • Krzysztof Nowak, Józef Borecki i Tomasz Majchrowski  –  Członkowie Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu zatwierdziła także sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za poprzedni rok. W trakcie sesji, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - Grzegorz Sikorski, wraz z pracownikiem WUP, przedstawił informację o rynku pracy w naszym województwie. Mówili oni m.in. o służących aktywizacji zawodowej i przeciwdziałających bezrobociu, programach, UE, które do 2020 roku będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach aktualnego programu.

Pracownicy Starostwa Powiatowego, organizującego w imieniu samorządu pracę Rady Powiatu, dziękują za przychylność i pomoc pracownikom GOK Lipie, Urzędu Gminy  z Wójt Gminy - Bożeną Wieloch na czele.