do góry
ikona25 lutego 2019 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kłobucku.
Strona główna Aktualności

21,3 mln złotych na inwestycje w Powiecie Kłobuckim w minionym 2017 r. - sesja Rady Powiatu

03 Lipiec 2018
kategoria:
Aktualności

28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, radni Powiatu Kłobuckiego obradowali na XXXVI sesji Rady. W porządku obrad, prócz kwestii i spraw związanych z bieżącym zarządzaniem obszarami, którymi zgodnie z porządkiem prawnym został wyznaczony samorząd powiatowy, radni udzielili absolutorium aktualnemu Zarządowi Powiatu za jego pracę w 2017 roku. Zarząd w składzie: Henryk Kiepura – Starosta, Maciej Biernacki – Wicestarosta oraz Józef Borecki, Tomasz Majchrowski, Krzysztof Nowak – Członkowie uzyskał, absolutorium, zdecydowaną większością głosów radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących się od poparcia stosownej uchwały. Zgodnie z procedurą, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, państwowy i zewnętrzny organ kontrolujący samorządy terytorialne.          
Podjęcie decyzji ułatwił radnym fakt, że rok 2017 był najlepszym rokiem w historii Powiatu Kłobuckiego, w zakresie inwestycji – samorząd Powiatu Kłobuckiego zrealizował inwestycje m.in. w drogi powiatowe, w obszarze edukacji i opieki społecznej o wartości 21,3 mln zł. Przy tym Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne, w minionym roku pozyskały na sfinansowanie tych inwestycji, ze źródeł zewnętrznych, kwotę 13,7 mln zł. Pozostała kwota w wysokości 7,6 mln zł. pochodziła ze środków własnych, zarezerwowanych w budżecie Powiatu. Wśród największych inwestycji w minionym roku znalazły się m.in.: przebudowa dróg powiatowych w ciągu Bór Zajaciński – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy –  Brzeziny – Przystajń, gruntowna modernizacja i wyposażenie w nowoczesne maszyny, narzędzia i komputery pracowni obrabiarek CNC w powiatowym Zespole Szkół nr 1, na kłobuckim Zagórzu oraz budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla powiatu.