do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego

System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego
„E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

 

baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zakres projektu

Zakres projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” obejmuje stworzenie teleinformatycznej platformy dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną (Platforma Teleinformatyczna e-Urząd) składającej się z oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SOD) wraz z Komponentem Komunikacyjnym oraz oprogramowaniem wspomagającym, niezbędnym do poprawnego ich funkcjonowania oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem Partnerów projektu do efektywnego wdrożenia tego środowiska.

Cele projektu

Celem głównym projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług w jednostkach samorządowych Powiatu Kłobuckiego realizujących projekt.

Wśród celów ogólnych projektu należy wymienić:

 • udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom,
 • likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • budowa powiatowej platformy dla usług elektronicznych, które będą realizowały potrzeby społeczności beneficjentów,
 • usprawnienie funkcjonowania administracji oraz obsługi interesantów i przedsiębiorców,
 • podniesienie jakości usług publicznych,
 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych,
 • dostosowanie urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych,
 • przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru będącego w oddziaływaniu projektu.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne w ramach realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2010 – 2011. Liderem projektu jest Powiat Kłobucki.

Wartość całkowita projektu: 2 072 986,36 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 1 730 614,76 zł

Partnerzy Projektu

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jedn. org. Powiatu Kłobuckiego)
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku (jedn. org. Powiatu Kłobuckiego)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku (jedn. org. Gminy Kłobuck)
 • Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty Samorządowej w Kłobucku (jedn. org. Gminy Kłobuck)
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach (jedn. org. Gminy Krzepice)
 • Urząd Gminy Wręczyca Wielka
 • Urząd Gminy Panki
 • Urząd Gminy Przystajń
 • Urząd Gminy Opatów
 • Urząd Gminy Lipie
 • Urząd Gminy Popów
 • Urząd Gminy Miedźno

Jak korzystać z Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego?

System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego został zintegrowany z platformą e-Usług Publicznych SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim), dzięki czemu większość spraw urzędowych możesz załatwić poprzez Internet przez 24h na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy założyć skrzynkę kontaktową na stronie www.sekap.pl i wybrać interesujący nas urząd oraz sprawę.

Załatwienie wybranych spraw umożliwi Ci podpis kwalfikowany lub podpis CC SEKAP. Poprzez skrzynkę kontaktową możesz drogą elektroniczną złożyć wniosek o wydanie niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP  oraz odebrać go w Urzędach Rejestracji mieszczących się na terenie Powiatu Kłobuckiego (Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Urząd Miejski w Kłobucku).

W przypadku gdy posiadasz już swój zaufany profil na ePUAP możesz powiązać go ze skrzynką kontaktową na platformie e-Usług Publicznych SEKAP. Wówczas korespondencję urzędową możesz prowadzić bez konieczności uzyskiwania dodatkowego podpisu elektronicznego.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Kurs offline - jak korzystać z platformy e-Usług Publicznych SEKAP 15-12-18 12:36 26.87MB pobierz plik: Kurs offline - jak korzystać z platformy e-Usług Publicznych SEKAP