do góry
ikonaProf. dr hab. Marian Zembala - "Nigdy nie zapominajcie o swojej małej ojczyźnie ..."ikonaPrezentacja możliwości szkół Powiatu KłobuckiegoikonaBrama odkażająca w Zespole Opieki Zdrowotnej w KłobuckuikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021ikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)

Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o.
w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)

 

Zakres projektu

Zakres prac obejmuje: wymianę źródła ciepła (2 kotły węglowe na paliwo stałe typu ekogroszek) na efektywniejsze – kocioł zasilany biomasą (pellet i zrębki), modernizację sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkami (głównym i warsztatami) Zespołu Szkół nr 1 oraz budowę magazynu paliwa (biomasy).

Cel projektu

Ograniczenie i likwidacja (CO2) niskiej emisji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach stanowiących Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku.

Oddziaływania projektu

Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost atrakcyjności ekologicznej Powiatu Kłobuckiego, w szczególności Zespołu Szkół nr 1 oraz obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Wartość projektu: 1 169 779,08 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 994 312,22 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na okres czerwiec – listopad 2018. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.