do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku

Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego
Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku

 

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań: indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów; szkolenia doskonalące oraz kursy certyfikowane dla uczniów i nauczycieli; staże uczniowskie u przedsiębiorców; studia podyplomowe dla nauczycieli; doposażenie kompleksu CNC.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, poprzez wprowadzenie na rynek pracy w pełni wykwalifikowanego potencjalnego pracownika posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza programowanie numeryczne CNC. Realizacja wszystkich działań pozwoli na wprowadzenie na rynek pracy, w zawodzie deficytowym operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wykwalifikowanych 30 absolwentów w zawodzie technik - mechanik o profilu CNC, których kwalifikacje zostaną osiągnięte na sprzęcie i w warunkach odpowiadających realnym warunkom pracy u przedsiębiorców, których profil działalności odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników w przedmiotowej grupie zawodowej.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016 – 2018. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.

 
 
kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf List intencyjny SUDPACK KŁOBUCK.pdf 16-11-17 09:12 1.32MB pobierz plik: List intencyjny SUDPACK KŁOBUCK.pdf
pdf List intencyjny MASKPOL.pdf 16-11-17 09:11 1.59MB pobierz plik: List intencyjny MASKPOL.pdf
pdf List intencyjny Fa-Metal.pdf 16-11-17 09:11 1.94MB pobierz plik: List intencyjny Fa-Metal.pdf
pdf List intencyjny EKOMEX.pdf 16-11-17 09:11 1.72MB pobierz plik: List intencyjny EKOMEX.pdf
pdf List intencyjny DUET.pdf 16-11-17 09:11 1.15MB pobierz plik: List intencyjny DUET.pdf
pdf Raport z przeprowadzonych rozmów z Partnerami Lokalnymi.pdf 16-11-17 09:10 319.32KB pobierz plik: Raport z przeprowadzonych rozmów z Partnerami Lokalnymi.pdf