do góry
ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim ikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Oświata Jednostki oświaty

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku to nowoczesna szkoła, która od 40 lat uczy i wychowuje, zapewniając młodemu człowiekowi zdobycie wszechstronnego wykształcenia i kwalifikacji. „Jedynka” jest największą szkołą w powiecie, szkołą otwartą, nowoczesną na miarę możliwości XXI wieku, szkołą gwarantującą zdobycie rzetelnej wiedzy i praktyki w interesujących zawodach, szkołą kształtującą osobowość młodego człowieka, wrażliwego na potrzeby innych ludzi, respektującą zasady moralne. Szkoła posiada: Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, Szkoły z Klasą i Szkoły Przedsiębiorczości. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy i biblioteki szkolnej, czytelni multimedialnej oraz radiowęzła szkolnego. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach, urzędach i ośrodkach wczasowych nad Bałtykiem.

Od wielu lat realizowane są projekty międzynarodowe: Comenius, Leonardo Da Vinci, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży i Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży, które umożliwiają: doskonalenie znajomości języków obcych, zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy oraz poznanie kultury i obyczajów krajów europejskich. W ramach międzynarodowego projektu „Demokracja - działajmy na jej rzecz”, młodzież współdziałała z uczniami z Finlandii, Niemiec i Austrii. W ramach wizyt studyjnych uczniowie zwiedzili także Strasburg, Bonn, i Helsinki. Partnerem szkoły w Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży była szkoła Berufskolleg w Brühl/Niemcy.

Młodzież uczestniczy również w licznych projektach i programach edukacyjno–profilaktycznych jak: ''Mam zawód - mam pracę w regionie'', „Energia kompetencji”, ''Szkoła ucząca się'', ''Europejska Bezpieczna Szkoła'', ''Pracownia symulacyjna do komputerowego wspomagania projektowania części maszyn i programowania obrabiarek CNC'', ''Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę'', ''Moja firma w mojej gminie'', ''Szkoła Bezpiecznego Internetu'', ''Szkoła bez przemocy'', ''Szkoła z prawami dziecka'' czy ''Wybierz życie - Pierwszy krok''.

Uczniowie uczestniczą w akademiach, festiwalach i imprezach sportowych, a także w spotkaniach z interesującymi osobami np. z sędzią Anną Marią Wesołowską, redaktorem Adamem Krzemińskim, siostrami misjonarkami Klaretynkami czy pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej.

Jako jedyna szkoła w Powiecie Zespół Szkół nr 1 jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Zawodowych. W szkole działa także Stowarzyszenie ''Zainwestuj w siebie'', w ramach którego prowadzone są zajęcia Klubu Młodego Naukowca z zakresu nauk ścisłych, kierowane do uczniów szkół podstawowych naszego Powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku od 48 lat stanowi ważne ogniwo łączące naukę z przemysłem, handlem, budownictwem i usługami. Poprzez działalność edukacyjną szkoła zapewnia wysoko kwalifikowanych pracowników dla potrzeb rynku pracy.

Szkoła posiada: Honorowy patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego, Certyfikat ''Szkoły z klasą'' i ''Nauczyciela z klasą'', Certyfikat ''Szkoła Przedsiębiorczości'', status ośrodka egzaminacyjnego, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne ''WIENIAWA''.

Zespół Szkół Nr 2 oferuje: wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wynikami egzaminu zawodowego, suplement dyplomu zawodowego w języku obcym, dostęp do czytelni multimedialnej i stały bezpłatny dostęp do Internetu, nauczanie języków obcych w małych grupach, kółka zainteresowań - filmowe, taneczne, fotograficzne, przedsiębiorczości, sportowe i inne. Organizowane są prelekcje i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i kultury.

Uczniowie „dwójki” biorą udział w licznych projektach np. ''Mam zawód - mam pracę w regionie'', ''Młodzi - młodszym'' i programach: ''Mamy prawo'' i ''Akademia Uczniowska'', ''Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą'', ''Przyjaciel z sercem'', a także programach profilaktyczno – medycznych: ''Wybierz życie - pierwszy krok'', ''Mam haka na raka'', ''Anoreksja i bulimia'', ''Szkodliwość spożycia alkoholu'', ''Piękny uśmiech gwarancją sukcesu''. Nowością jest projekt o nazwie „Ja w JAMARZE” współorganizowany z Firmą JAMAR pod patronatem Powiatu Kłobuckiego.

Szkoła organizuje liczne akcje i przedsięwzięcia, np. „Jedz jabłka” – cotygodniowa bezpłatna dostawa 1 tony jabłek do szkoły w ramach współpracy z AR i MR. Jest także współorganizatorem cyklicznych Dni Długoszowskich.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku biorą udział w licznych konkursach zajmując pierwsze miejsca i czołowe lokaty.

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  • ul. ks. Ignacego Skorupki 46
    42-100 Kłobuck
    tel.: (34) 317 26 52
    fax: (34) 317 28 67
    www.zskosinski.edu.pl

III LO im. K. Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku jest najstarszą szkołą średnią w mieście, powołaną do życia 15 września 1945 roku. W tym roku – 19 września – kłobuckie liceum obchodziło jubileusz 70 – lecia szkoły. Kłobucka „trójka” dobrze kształci i przygotowuje do studiów wyższych w ciągu 70 lat szkołę ukończyło kilka tysięcy absolwentów, z których większość podjęła dalszą naukę w szkołach wyższych, kończąc renomowane uczelnie, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wśród absolwentów jest wielu lekarzy, prawników, inżynierów, ekonomistów, ludzi biznesu, urzędników, nauczycieli, pracowników naukowych. Szkoła szczególny nacisk kładzie na naukę języków obcych i przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, w tym nowoczesne boisko szkolne, oddane do użytku we wrześniu br. Koszt budowy obiektu wyniósł 347 454, 36 zł. Szkoła posiada atrakcyjną i rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do matury oraz kół zainteresowań, np. Koło Teatralne „Hybryda”, Radiowęzeł Szkolny „Ćwiarteczka”, Gazetka Szkolna „Skorupka-Odkrywca”, warsztaty dziennikarskie, wyjazdy przedmiotowe, turystyczne, naukowe, obóz integracyjny dla uczniów klas I, zajęcia terenowe, koszarowe, sportowe (SKS), z samoobrony, Szkolny klub Turystyki Rowerowej „OKSZA”, Szkolne Muzeum Turystyki Rowerowej im. W. Niemczyka.

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku realizuje wiele programów i projektów edukacyjnych i profilaktycznych: Międzynarodowy Program Badawczy "GLOBE-UNET/GRID Warszawa", Projekt SEFER – historia polskich Żydów, Projekt „Szkoła Dialogu”, Program Edukacyjny „Enter Your Future” organizacji AIESEC w ramach projektu Global Citizen High & Middle Schools – World Talks, Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży w Krzyżowej, Międzynarodowa Wymiana Młodzieży z Terenu Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, „Szkoła Teatru”, „Kultura Bezpieczeństwa” i inne.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami: z AJD w Częstochowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Opolskim, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, TVP Katowice, Polskim Radiem Katowice, Nadleśnictwem Kłobuck, Teatrem w Częstochowie, LOP Kłobuck.

Zespół Szkół w Krzepicach

Budynek Zespołu Szkół w Krzepicach

Zespół Szkół w Krzepicach jest szkołą, w której od 1950 roku uczniowie zdobywają nie tylko rzetelną wiedzę lecz mogą także realizować swoje pasje. Krzepicka szkoła to szkoła z przyszłością, dającą solidną wiedzę maturzystom, osiągająca wysokie wyniki i najlepszą zdawalność egzaminu maturalnego w liceach. Szkołę wyróżnia wysoka jakość kształcenia potwierdzona kolejny raz wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Krzepicach w rankingu „Perspektywy 2015”.

Zespół Szkół w Krzepicach oprócz działalności dydaktycznej jest organizatorem różnego rodzaju uroczystości, sympozjów naukowych, seminariów oraz uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach, akcjach i kampaniach.

Szkoła organizuje sesje naukowe o różnorodnej tematyce czego przykładem są: „Transplantologia” z udziałem prof. Mariana Zembali oraz członków Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca , „Wydolność ludzkiego organizmu w wyprawach himalajskich” z lek. med. Romanem Mazikiem oraz sesja podsumowująca badania archeologiczno-historyczne prowadzone w roku 2014 w Krzepicach i Dankowie przez Niezależny Interdyscyplinarny Zespół Badania Historycznych Miast i Zamków.

Uczniowie uczestniczą w wielu ogólnopolskich akcjach między innymi bicia rekordu w jak największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która odbyła się z tytułu Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. a także w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a w ramach programu aktywizującego "Tourette de Pologne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Szkoła była także organizatorem Dnia Krwiodawstwa i Dnia Dawcy Szpiku razem z Fundacją DKMS Polska.

Szkoła organizuje także liczne eventy, np.: spacer edukacyjny - Śladami Żydowskiej Społeczności Krzepic z przygotowaną inscenizacją ilustrującą bogatą wspólną historię Polaków i Żydów w Krzepicach czy „Wieczór Kolęd”.

Szkoła wspiera uczniów zaniedbanych wychowawczo i edukacyjnie, udzielając im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy z samorządem gminnym organizowana jest dla nich pomoc socjalna. Szkoła uczestniczy w programach „Otwarta szkoła” i „Bezpieczna szkoła”.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na jej terenie funkcjonuje kompleks boisk Orlik.