do góry
ikonaSzkoła produkuje maski, a lokalne firmy pomagają!
Strona główna Oświata Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

W dniu 13 maja rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. W Powiecie Kłobuckim już po raz kolejny będzie on w całości prowadzony drogą elektroniczną. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Cztery zespoły szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kłobuckim w swojej ofercie edukacyjnej na rok 2019/2020 proponują absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych szeroki wybór oddziałów z rozszerzonymi programami nauczania z różnych przedmiotów, zarówno w technikach, liceach ogólnokształcących jak i branżowych szkołach I stopnia, a wykształcenie może w nich zdobyć zarówno absolwent gimnazjum czy szkoły podstawowej jak i osoba, która już ukończyła szkołę ponadgimnazjalną – w Szkole Policealnej na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie i zawodowe. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą również kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku? 

 

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegał etapami:

I ETAP

Od dnia 13 maja 2019 roku kandydat do szkoły ponadpodstawowych zakłada konto w systemie NABÓR OPTIVUM na stronie: http://slaskie.edu.com.pl

Po zgłoszeniu się do systemu kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.

 

II ETAP

Do dnia 25 czerwca 2019 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

III ETAP

Od dnia 21 do 25 czerwca 2019 roku.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej (potwierdzona kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ośmioklasisty (potwierdzona kopia lub oryginał).

IV ETAP

Dnia 16 lipca 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też przez Internet zapoznać się z wynikami naboru.

V ETAP

Od dnia 16 do 18 lipca 2019 roku kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone.

Dnia 25 lipca 2019 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 20192020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.pdf 19-12-03 14:30 80.99KB pobierz plik: Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 20192020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.pdf