do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

FILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim

09 Kwiecień 2019
kategoria:
Aktualności
 

Link do Filmu - Konferencja Online w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

 

W dniu 4 kwietnia br. w Zespole Szkól Nr 1 w Kłobucku miała miejsce pierwsza w historii Powiatu Kłobuckiego konferencja on-line pn. „Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy” – konferencja on-line / „The vocational education – the best choice for the pupils, the best prospect for business” - on-line conference, która była wydarzeniem bez precedensu, ponieważ pierwszy raz dyskutowano za pomocą bezpośredniego połączenia internetowego na żywo z Politechniką Częstochowską, Powiatem Haβberge i pracownią CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. Ta nowoczesna forma prowadzenia dyskusji umożliwiła zgłębienie tematu szans jakie szkolnictwo zawodowe daje zarówno uczniom jak i pracodawcom.

Podczas transmisji on-line z Politechniki Częstochowskiej z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej temat „Przygotowań konstrukcyjnych wielozadaniowego robota mobilnego do zawodów URC 2019” zgłębiali Prodziekan prof. Dariusz Kwiatkowski, prof. Mariusz Kubanek oraz dr inż. Michał Sobociński.

Zagadnienie „Kształcenia zawodowego w Powiecie Haβberge. Stan aktualny, atuty i wyzwania” omawiali Horst Hofmann – sekretarz/ dyrektor zarządzający Starostwa Hassberge w Hassfurcie, Heidrun Goertler – dyrektorka szkoły średniej/zawodowej  Heinrich-Thein-Schule, Staatliches Berufliches Schulzentrum w Hassfurcie, Anja Güll – szefowa departamentu/działu rozwoju edukacji w Powiecie Haβberge.

Transmisja on-line prowadzona była także z pracowni CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, skąd pokaz lekcji w oparciu o tą pracownię prowadził nauczyciel Jacek Rudzki.

O potrzebach rynku pracy i o potrzebach współpracy między szkołami a pracodawcami opowiedział Pan Marek Pilśniak właściciel firmy EKOMEX.

Konferencja miała precyzyjnie określone cele:

- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia,

- adaptacja ucznia do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- wymiana myśli technicznych i wiedzy na temat zastosowania maszyn i urządzeń w procesie obróbki metali, współpraca interdyscyplinarna,

- rozwój własnej osobowości, motywacja do podnoszenia kwalifikacji i przygotowanie się na rynek pracy

- umiejętność obserwacji otoczenia, wykorzystanie szans i możliwości edukacyjnych,

- pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,

- wspieranie działań szkół mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,

- podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego,

- ukazanie ścieżki edukacyjnej od ucznia do przyszłego studenta na przykładzie Politechniki Częstochowskiej,

- możliwość poznania niemieckiego modelu dualnego systemu kształcenia zawodowego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Inicjatorami konferencji byli Wicestarosta Zdzisława Kall  i Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego Maciej Biernacki, który był jednocześnie jej pomysłodawcą i koordynatorem.

W konferencji uczestniczyli: Małgorzata Gołębska, Andrzej Mróz – wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Maciej Biernacki, Krzysztof Nowak i Józef Borecki, przedstawiciele gmin Powiatu Kłobuckiego, Dyrektor Urzędu Pracy w Kłobucku Małgorzata Szymanek, właściciel Firmy EKOMEX Marek Pilśniak, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu powiatu, nauczyciele – doradcy zawodowi, uczniowie klas VIII i III klas oddziałów gimnazjalnych, nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których powiat Kłobucki jest organem prowadzącym.

Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim

5 kwiecień 2019 30 zdjęć