do góry
Strona główna Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach

10 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

Zarząd Powiatu w Kłobucku zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje są inicjowane przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego zgodnie z uchwałą Nr 557/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, lecz nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu Kłobuckiego.

Uwagi i wnioski proszę kierować za pośrednictwem:

1)     poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck – decyduje data wpływu;

2)     poczty elektronicznej na adres: – decyduje data wpływu na skrzynkę mailową

3)     Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku na adres: Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, pokój nr 25 (parter).

z dopiskiem:

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16 marca 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 25 marca 2017 r.

Za przeprowadzenie konsultacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji będzie podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • 1) zamieszczenie na stronie internetowej powiatklobucki.pl
  • 2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w zakładce „ogłoszenia”;
  • 3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Formularz zgłaszania uwag i wniosków.doc 17-03-10 11:57 32KB pobierz plik: Formularz zgłaszania uwag i wniosków.doc
pdf Uchwała Nr 557_2017.pdf 17-03-10 11:57 565.17KB pobierz plik: Uchwała Nr 557_2017.pdf