do góry
Strona główna Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach

10 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

Zarząd Powiatu Kłobuckiego zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kłobuckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą Nr 556/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu przedmiotowej uchwały. Zaprezentowane w trakcie konsultacji uwagi uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w  Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kłobuckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.”

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na  dzień 16 marca 2017 roku.
Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 25 marca 2017 roku.

Wnioski z przebiegu konsultacji podane będą do publicznej wiadomości: na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej  i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Formularz przyjmowania uwag i wniosków.doc 17-03-10 11:15 34.5KB pobierz plik: Formularz przyjmowania uwag i wniosków.doc
pdf Uchwała Nr 556_2017.pdf 17-03-10 11:14 733.76KB pobierz plik: Uchwała Nr 556_2017.pdf